Д-р Красимира Камарашева

Клинична лаборатория

Д-р Боряна Дамянова

Клинична лаборатория

Д-р Юлияна Михайлова

Клинична лаборатория

Д-р Анета Халачева

Клинична лаборатория