• Специализации


  СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

  В  МБАЛ „АВИС МЕДИКА” ООД – гр. Плевен – 2017год.

  На основание чл.17, ал.1от  Наредба № 1/22.01 2015 г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването МБАЛ „ АВИС МЕДИКА” ООД – Плевен обявява следните свободни длъжности за лекар – специализант в лечебното заведение:

  Специалност „Ортопедия и травматология” – 1 място

  Специалност „Образна диагностика” – 1 място

  Специалност „Хирургия” – 1 място


   

  Желаещите да станат част от екипа на МБАЛ„АВИС МЕДИКА” ООД – гр. Плевен следва да представят следните документи :
   

  1. Заявление – свободен текст
  2. Автобиография
  3. Диплома за завършено висше медицинско образование – копие
  4. Удостоверение от БЛС
  5. Копие на документ за самоличност

   

  Документите следва да бъдат представени лично в срок от 1 месец от публикуване на обявлението – до 05.11.2017год. в сградата на МБАЛ „АВИС МЕДИКА”, парк „Кайлъка”,стая 113 – Счетоводство, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

  След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия и Управителя на болницата.