МБАЛ " Авис- медика" с принос за развитието на българската медицина

МБАЛ " Авис- медика" гр. Плевен с управител Д-р Владимир Андреев беше удостоена от "Съвета на европейската научна и културна общност" със "Златен печат" и "Златна значка". Престижните отличия се връчват на културни, научни и бизнес институции допринесли за развитието на науката, културата и икономиката.

Номинациите за Почитни членове на "Съвета на европейската научна и културна общност" се правят от известни български учени и творци с международно признание. Тези отличия удостоверяват приноса на МБАЛ " Авис- медика" гр. Плевен за развитието на българската медицина, както и общественото признание и високия престиж. С печата могат да се подпечатват всички важни документи на болницата, а златната значка е изработена от 24-каратово злато в Монетния двор на България и е с формата на отворена книга.

„Златна книга" са получили редица европейски учени, сред които един от авторите на икономическата стратегия на Европейския съюз – проф. Ник Вон Тунзелман. Носители на приза са още астрономът проф. Александър Боксемберг и геологът акад. Николай Юшкин. С отличието са наградени и много българи, дали своя принос за развитието на българската наука, култура и медицина - доц. д-р Леандър Литов – физик, ръководител на научен колектив в ЦЕРН, проф. Виолета Никова от Института по генетика на БАН, проф. д-р Дамян Дамянов – лекар и председател на Съюза на учените в България и др. Институциите, носители на наградата „Златен печат" за европейски мениджмънт в медицината, които са Почетни членове на „Съвета на европейската научна и културна общност", се презентират в Международните институции и донори, в Европейски столици и в градовете, притежаващи почетен статут на Уникално европейско селище.