Signa Explorer на фирмата Дженерал Електрик

Апаратът разполага с целия необходим софтуер за провеждане на всички видове рутинни и високо специализирани изследвания. Новите технологии, заложени в машината позволяват освен изобразяването на анатомичните структури и функционално изследване на мозъка и неговата дейност. Възможност за разграничване на доброкачествените и злокачествените процеси. Апаратурата е  единствена за региона, позволяваща изследването на вродените метаболитни заболявания.
 
Наличие на специфични секвенции за детайлно представяне на патологичните процеси при множествена склероза. Последно поколение перфузионнен софтуер позволяващ детайлна оценка на онкологичните заболявания на простатнаната жлеза, ректума и главния мозък, както и диагностициране на всички видове съдови заболявания на мозъка.
 
Единствени по рода си новоразработени безшумни функции за изследване, което значително намалява шума и подобрява комфорта на пациента. Широкият отвор на гентрито също съдейства за по-добрият комфорт на пациентите.
Апаратът е оборудван с най-ново поколение фокусирана дифузия, която е от огромно значение при диагностиката на онкологичните заболявания.
Наличието на онко пакет дава възможност за скениране на цяло тяло при злокачествените заболявания.
 
Апаратът е оборудван с автоматичен инжектор за поставяне на контрастна материя интравенозно, което дава възможност за провеждането на качествени контрастни ангиографски изследвания.
 
Персоналът на отделението е високо мотивиран и лекарите и лаборантите са добре специализирани за работа с предоставената апаратура.
Повечето от тях са участвали в множество научни форуми в България и чужбина, посветени на новостите в образната диагностика, сред които международни конгреси и курсове. Владеят всички конвенционални и специализирани методики в областта на образната диагностика.
Непрекъснатото им обучение, както теоритично, така и практически води след себе си високо качество на работата на европейско ниво.