• СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ В МБАЛ „АВИС МЕДИКА” ООД

  .

  СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ
  В МБАЛ „АВИС МЕДИКА” ООД – гр. Плевен – 2022год.

  На основание чл.17, ал.1от Наредба № 1/22.01 2015 г. за придобиване на специалност в
  системата на Здравеопазването МБАЛ „ АВИС МЕДИКА” ООД – Плевен обявява
  следните свободни длъжности за лекар – специализант в лечебното заведение:
  Специалност „Кардиология” – 1 място

  Специалност „Образна диагностика” – 1 място

  Специалност „Медицинска онкология” – 1 място

  Желаещите да станат част от екипа на МБАЛ „АВИС МЕДИКА” ООД – гр.
  Плевен следва да представят следните документи:
  1. Заявление – свободен текст
  2. Автобиография
  3. Диплома за завършено висше медицинско образование – копие
  4. Удостоверение от БЛС
  5. Копие на документ за самоличност

  Документите следва да бъдат представени лично в срок от 1 месец от публикуване
  на обявлението – до 01.12.2022год. в сградата на МБАЛ „АВИС МЕДИКА”, парк
  „Кайлъка”,стая 113 – Счетоводство, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.
  След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за
  събеседване с комисия и Управителя на болницата.