Д-р Боряна Дамянова

Микробиологична лаборатория

Д-р Надежда Бояджиева

Микробиологична лаборатория