content

Виртуална колоноскопия

ВИРТУАЛНАТА КОЛОНОСКОПИЯ е фундаментално нова технология за изследване на дебелото черво, ранната диагноза и своевременното лечение на колоректалния карцином.

Тя заема основно място във водещите клиники от началото на 2000г.

Предпоставка за това е появата на новата генерация скенери базирани на мултидетекторната технология.

Високата разделителна способност и скорост на скениране при използване на високоразделителна техника на скениране дава възможност за получаване на образи с високо качество.

Мощният постпроцесинг дава виртуален образ на цялото дебело черво и възможност за така нареченото "летене в лумена".

Нашата работна станция разполага със софтуер за автоматична оценка и детектиране на промените в чревната стена.

Чрез последователно скениране на пациента в положение по гръб и по корем и чрез задължителното използване на спирално контрастно скениране, се получава безценна информация за болестния процес и степента на ангажиране на стената.

Освен това се установяват и промени в други близки и отдалечени органи /например промени в черния дроб и ретроперитонеалните лимфни вериги/

Над 80% от рака на дебелото черво възниква на базата на предшестваща полипоза на дебелото черво.

Ранното откриване на полипи с размери над 10мм и тахното отстраняване чрез фиброколоноскопия е водеща задача за раковата профилактика.

Безспорните предимства на метода са:

    * висока чувствителност и специфичност.
    * минимална инвазия
    * ниско лъчево натоварване. 

Методът има единствен недостатък - необходимостта от екзактно почистване на дебелото черво.

Затова е задължително спазване на двудневна диета по схема с ограничаване на приема на определени храни.

Като се има предвид голямата "полза " от това изследване това неудобство би могло абсолютно да се пренебрегне.

 ДИЕТА:


За провеждане на информативно изследване е изключително важно дебелото черво да бъде предварително почистено.При недостатъчно почистване съществува опасност от неправилно тълкуване на хранителни остатъци като патологични промени.

За целта е необходимо:

1. Два дни преди изследването приемате към 14 часа две пакетчета Фортранс разтворени в два литра вода, като на всеки 15-20 минути изпивате по 250 мл. Избягвайте храни богати на целулоза.

2. В деня преди изследването да се приемат само бистри течности- бистър бульон (без парченца зеленчуци или месо), бистри сокове, чай и кафе без мляко. Допустимо е и плодово желе от бистър сок, без плодовете.

3. Към 14 часа, в деня преди изследването се изпива един флакон X-prep.До вечерта се изпиват поне 2 литра вода.

4. В деня на изследването - пациентът не се храни, при нужда може да изпие чаша бистра подсладена течност.


При възникването на всякакви въпроси не се колебайте да се свържете с лекарите работещи в отделението по образна диагностика.

Д-р Ц. Балтова: 0889 521 715

Д-р И. Василев: 0887 332 209