Ново оборудване в отделение Кардиология

Най-новото оборудване на територията на България.

Новини

Няма акцентирани новини

Реновирани кабинети на етаж 3

Кабинетите на етаж 3 ремонтирани със нова апаратура

Прочети Повече

Работно време и Контакти

Понеделник - Петък 8:00 - 19:30 часа

ДКЦ Авис Медика

гр. Плевен, ул. Коста х. Пакев №7
Тел: 064/ 90 90 90
Мобилен: 0888 508 049
Email: clinic@avismedica.com

МБАЛ Авис Медика

гр. Плевен, парк Кайлъка, м. Стражата
Тел: 064/ 90 90 92
Мобилен: 0886 901 980
Email: mbal@avismedica.com