Контакти

Пишете ни

ДКЦ Авис Медика

гр. Плевен, ул. Коста х. Пакев №7

Тел: 064/ 90 90 90

Мобилен: 0888 508 049

Email: clinic@avismedica.com

МБАЛ Авис Медика

гр. Плевен, парк Кайлъка, м. Стражата

Тел: 064/ 90 90 92

Мобилен: 0886 901 980

Email: mbal@avismedica.com

Болница за долекуване и продължаващо лечение

гр. Плевен, парк Кайлъка, м. Стражата

Тел: 064/ 90 90 90

Мобилен: 0888 508 049

Email: clinic@avismedica.com