content

Ценоразпис

                                                                                       Утвърден ценоразпис на всички предоставяни медицински и други услуги  от:                                                                                                                                                                                                                                                     /за  пациенти - свободен прием/
                                                                                                                    МБАЛ "АВИС МЕДИКА"ООД
           
Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица
(ден, брой и др.) 
Цена, заплащана от:
Пациент  НЗОК МЗ
1 Първичен преглед,диагноза,предписване на лечение,оформяне на документи брой 40,00 лв    
2 Вторичен /контролен/ преглед,вътрешна или устна консултация брой 25,00 лв    
3 Първичен преглед от хабилитирано лице брой 50,00 лв    
4 Преглед от лекар-специалист в МБАЛ брой 45,00 лв    
5 Издаване на копие от документи брой 12,00 лв    
6 Мускулна инжекция, подкожна инжекция брой 8,00 лв    
7 Венозна инжекция брой 12,00 лв    
8 Перианална блокада /без медикамента/ брой 20,00 лв    
9 Вътреставна инжекция брой 20,00 лв    
10 Поставяне на трайна венозна канюла и/или инфузия до 30 минути брой 25,00 лв    
11 Венозна инфузия над 30 минути брой 35,00 лв    
12 Електрокардиограма по медицински показания брой 10,00 лв    
13 Електрокардиограма по желание на пациента брой 17,00 лв    
14 Измерване на кръвно налягане по желание  брой 5,00 лв    
16 Проба за чувствителност брой 8,00 лв    
17 Паравертебрална блокада брой 15,00 лв    
18 Хистологично изследване / едно блокче/ брой 28,00 лв    
19 Хистологично изследване / за всяко следващо/ брой 22,00 лв    
20 Серийно хистологично изследване при конизация на маточната шийка брой 68,00 лв    
21 Вливане на биопродукти (на сак) брой 90,00 лв    
22 Изследвания на биопродукти  брой 70,00 лв    
23 Копие на диск от  изследване на пациент брой 10,00 лв    
24 Копирни услуги - формат А4 за една страница брой 0,10 лв    
25 Разглеждане и оценяване на предложения за  провеждане на клинични изпитвания брой 1 000,00 лв    
26 Вторичен /контролен/ преглед от  хабилитирано лице брой 30,00 лв    
           
  ЕХОГРАФСКА ДИАГНОСТИКА        
31 Ехография на коремен орган  брой 40,00 лв    
32 Комплексна ехография  на корема брой 50,00 лв    
33 Ехография на женски таз /гинекологична/ брой 40,00 лв    
34 Акушерска ехография до 16 г.с брой 40,00 лв    
35 Акушерска ехография след 16 г.с. брой 50,00 лв    
36 Трансвагинална ехография брой 40,00 лв    
37 Доплерова ехография брой 60,00 лв    
38 Доплер-сонография на периферни съдове брой 35,00 лв    
39 Ехокардиография брой 50,00 лв    
40 Ехомамография брой 40,00 лв    
41 Пункция и аспирация на кисти на млечната жлеза /една киста/  брой 20,00 лв    
42 Ехография на щитовидна жлеза брой 40,00 лв    
43 Преглед и ехография на щитовидна жлеза брой 50,00 лв    
44 Ехография на стави брой 35,00 лв    
45 3 – D ехография на плода  брой 80,00 лв    
46 Запис на CD брой 10,00 лв    
47 Акушерска ехография след 16 г.с. при двуплодна бременност брой 60,00 лв    
           
  АМБУЛАТОРНА ХИРУРГИЯ        
52 Катетеризация  с промивка /мъже/ брой 50,00 лв    
53 Катетеризация с промивка /жени/ брой 40,00 лв    
54 Малки рани / до 3 см; повърхностни/, първична обработка брой 40,00 лв    
55 Малки рани, изрязване и шев /не включва атравматичен шевен материал/ брой 60,00 лв    
56 Големи рани /над 3 см; дълбоки/, първична обработка брой 45,00 лв    
57 Големи рани, първичен шев/не включва атравматичен шевен материал и консумативи / брой 100лв    
58 Големи рани, изрязване и шев/не включва атравматичен шевен материал и консумативи / брой 140лв    
59 Отстраняване на конци /малки рани/ брой 20,00 лв    
60 Отстраняване на конци /големи рани/ брой 25,00 лв    
61 Инцизия на повърхностни гнойници с дренаж брой 90,00 лв    
62 Екстирпация на липом до 3 см, без глава и шия брой 150,00 лв    
63 Екстирпация на липом 3-5 см, вкл. глава и шия брой 400лв    
64 Екстирпация на липом 5-10 см, вкл. глава и шия брой 700лв    
65 Екстирпация на атером до 3 см брой 100лв    
66 Екстирпация на атером над 3 см; възпален брой 100лв    
67 Атероматоза /над 2 атерома/ под местна анестезия брой 215лв    
68 Екстирпация на нокът /местна анестезия/ - без шев на нокътното ложе брой 65,00 лв    
69 Екстирпация на нокът /местна анестезия/-    с шев на нокътното ложе брой 90,00 лв    
70 Френулотомия с местна анестезия брой 150,00 лв    
71 Френулотомия с обща анестезия брой 240,00 лв    
72 Екстракция на чуждо тяло под местна анестезия в зависимост от дълбочината в тъканите, определена рентгенологично/ ехографски;  - повърхностно /подкожно/ брой 90лв    
73  Екстракция на чуждо тяло под местна анестезия в зависимост от дълбочината в тъканите, определена рентгенологично/ ехографски;  -    в хиподерма и мускулно-фасциални пространства, не включва рентгеновите снимки брой 140лв    
74 Вторична превръзка брой 25,00 лв    
75 Биопсия извън областта на шията и лицето­/ местна анестезия, не включва цената на хист.изследване / брой 90,00 лв    
76 Биопсия в областта на шията и лицето­/ местна анестезия, не включва цената на хист.изследване/ брой 160лв    
77 Пиърсинг / поставяне на обеци/ на уши /включва обеци по избор/ брой 30,00 лв    
78 Пиърсинг / поставяне на обеци/ на пъп, език, вежди, нос / не включва обеците/ брой 40,00 лв    
79 Репониране на херния брой 100,00 лв    
           
  ТРУДНО ЛЕЧИМИ РАНИ        
85 Първичен преглед при специалист хирург брой 50,00 лв    
86 Вторичен преглед при специалист хирург брой 25,00 лв    
87 Дебридмент с превръзка без материалите брой 60,00 лв    
           
  ХИРУРГИЧНИ ИНТЕРВЕНЦИИ        
89 Биопсия извън областта на шията и лицето (обща анестезия, не включва цената на хист. изследване) брой 450,00 лв    
90 Биопсия в областта на шията и лицето (обща анестезия, не включва цената на хист. изследване) брой 700лв    
91 Инцизия на перианален абцес под обща анестезия брой 750.00лв    
92 Слабинна херния с местна анестезия (без леглодни) брой 850,00 лв    
93 Слабинна херния със спинална анестезия брой 1 200,00 лв    
94 Слабинна херния с обща анестезия брой 1 300,00 лв    
95 Слабинна рецидивна херния брой 1 200,00 лв    
96 Слабинна херния - двустранна брой 1 600,00 лв    
97 Слабинна херния - двустранна рецидивна брой 2 200,00 лв    
98 *При поставяне на платно – доплащане брой 200лв    
  **В цените не са включени леглодните и медикаментите за профилактика и лечение на придружаващи заболявания брой      
99 Бедрена херния - с местна анестезия                      брой 920,00 лв    
100 Бедрена херния- с обща анестезия/без леглодните/ брой 1 200,00 лв    
101 Пъпна херния с големина на херниалния отвор до 2 см. /без леглодните/ брой 850,00 лв    
102 Пъпна херния с големина на херниалния отвор  2-5 см. /без леглодните/ брой 1 000,00 лв    
103 Пъпна херния с големина на херниалния отвор  5-8 см. /без леглодните/ брой 1 200,00 лв    
104 Пъпна херния с големина на херниалния отвор над 8 см/без леглодните/ брой 1 500,00 лв    
105 При поставяне на платно - доплащане брой 200лв    
106 Следоперативна херния при един херниален пръстен с големина на отвора до 2 см.  брой 960,00 лв    
107 Следоперативна херния при един херниален пръстен с големина на отвора 2-5 см.  брой 1 200,00 лв    
108 Следоперативна херния при един херниален пръстен с големина на отвора до 5-8 см.  брой 1 400,00 лв    
109 Следоперативна херния при един херниален пръстен с големина на отвора над 8 см.  брой 1 700,00 лв    
110 *При поставяне на платно – доплащане брой 280 лв    
  **В цените не са включени медикаментите за профилактика и лечение на придружаващи заболявания брой      
111   Следоперативна херния с  два и повече отвора по хода на следоперативния цикатрикс, акретни хернии, налагащи резекция на було брой 1950лв    
112  *При поставяне на платно – доплащане брой 280 лв    
  **В цените не са включени медикаментите за профилактика и лечение на придружаващи заболявания брой      
113 Заклещена херния /без резекция на черво/ брой 1 060,00 лв    
114 Заклещена херния /с резекция на було,черво/ брой 1 230,00 лв    
115 Репониране на херния брой 100,00 лв    
116  Холецистектомия –класическа брой 1 500,00 лв    
117 Холецистектомия - по спешност брой 2 400,00 лв    
118 Операции върху жлъчните пътища                                                                          - трансцистичен и керов дрен, интраоперативна холангиография /вкл. контрастното вещество/ брой 2 900,00 лв    
119 Операции върху жлъчните пътища                                                                                  - холедоходуоденоанастомоза брой 2 950,00 лв    
120 Ехинокок на черния дроб /според големина, брой и достъпност на кистите,без леглодните/ брой 1700лв    
121 Стомашна резекция/без леглодните/ брой 2700лв    
122 Хидроцеле - с местна анестезия брой 600,00 лв    
123 Хидроцеле - с обща анестезия брой 800,00 лв    
124 Варикоцеле – с местна анестезия брой 600,00 лв    
125 Варикоцеле - с обща анестезия брой 800,00 лв    
126 Крипторхизъм - едностранен, в дистална част на ингвиналния канал брой 450 лв    
127 Крипторхизъм -двустранен, интраабдоминален брой 650 лв    
128 Екстирпация на голям повърхностен тумор /вкл. липом, фибром, леомиом, атером, гранулом и.т.н. извън телесните кухини / под обща анестезия/-капсулиран, до 8 см брой  900 лв    
129 Екстирпация на голям повърхностен тумор /вкл. липом, фибром, леомиом, атером, гранулом и.т.н. извън телесните кухини / под обща анестезия - инфилтриращ, срастнал над 8 см, без леглодните/ брой                           1250 лв    
130 Гуша - нодозна -  едностранно /без леглодните/                     брой 1 200,00 лв    
131 Гуша  - нодозна - двустранно/без леглодните/ брой 1 900,00 лв    
132 Гуша  - Базедова болест/без леглодните/ брой 2 800,00 лв    
133 Апендектомия - при типично разположен апендикс, деца  брой 840,00 лв    
134 Апендектомия - при атипично разположен апендикс, възрастни  брой 1 200,00 лв    
135 Състояния след апендектомия /вътрекоремни грануломи, лигатурни фистули, абсцеси на коремна стена,без леглодните/ брой 900 лв    
136 Хемороиди брой 1 200,00 лв    
137 Перианална фистула - прост, субмукозен или транссфинктерен ход брой 850,00 лв    
138 Перианална фистула -екстрасфинктерни фистули, разклонени ходове брой 900,00 лв    
139  Перианална фистула - множествени и сложни фистули, нуждаещи се от многоетапно лечение брой 500 лв за етап    
140 Анална фисура с местна анестезия брой 750,00 лв    
141 Анална фисура с обща анестезия брой 900,00 лв    
142 Киста в опашната област - инцизирвана, с фистулни ходове в околни меки тъкани брой 880,00 лв    
143 Киста в опашната област - възпалена брой 950.00 лв    
144 Киста в опашната област- рецидивна/с местна анестезия/ брой 950,00 лв    
145 Киста в опашната област- рецидивна/с обща анестезия/ брой 980,00 лв    
146 Аблацио на препуциума под местна анестезия брой 45,00 лв    
147 Аблацио на препуциума под обща анестезия брой 240,00 лв    
148 Обрязване /с местна анестезия/ брой 220,00 лв    
149 Обрязване /с обща анестезия/ брой 320,00 лв    
150 Електроексцизия на брадавици, кондиломи -1-3 на брой, доброкачествени брой 150,00 лв    
151 Електроексцизия на брадавици, кондиломи -3-5 на брой, вкл. малки невуси брой 320лв    
152 Електроексцизия на брадавици, кондиломи                                                                                        - над 5 на брой, базо- и спиноцелуларни карциноми и кожни преканцерози /с остатъчен кожен дефект до 2 кв.см/ брой 300 лв    
153 Електроексцизия на брадавици, кондиломи                                                           -  гигантски невуси, кондиломи на широка площ, хипертрофични цикатрикси до 5 см /с местна анестезия/ брой 460 лв    
154 Хир.обработка на рани от изгаряне с обща анестезия брой 650 лв    
155 Пластика на кожа и кожни дефекти /местна анестезия/ - едноетапно,според площта на дефекта брой 450 лв    
156 Пластика на кожа и кожни дефекти /местна анестезия/ - многоетапно /за всеки етап/ брой 620 лв    
157 Пластика на кожа и кожни дефекти /под обща анестезия/ брой 1200 лв    
158 Пластика на клепнали уши – едностранно брой 380,00 лв    
159 Пластика на клепнали уши – двустранно брой 550 лв    
160 Операции при разширени вени на краката брой 950 лв    
161 Лигатура на вена сафена магна брой 300,00 лв    
162 Безкръвно отстраняване на хемороиди(банд-лигиране) брой 180,00 лв    
163 Варицектомия без стрипинг брой 500 лв    
164 Първична артерио-венозна фистула брой 450,00 лв    
165 Операция при постфлебитен синдром брой 780 лв    
166 Ампутация на пръст брой 800 лв    
167 Оперативни интервенции върху гърда при неонкологични заболявания с локална ексцизия и биопсия ( в зависимост от патологията и вида на операцията) брой 400лв    
168 Операция за рак на млечната жлеза(в зависимост от вида на операцията, стадия и големината на гърдата)  брой 1000лв    
           
  ЛАПАРОСКОПСКИ ОПЕРАЦИИ        
174 Диагностична гинекологична лапароскопия брой 1 670,00 лв    
175 Оперативна гинекологична лапароскопия брой 1 670,00 лв    
176 Лапароскопска холецистектомия брой 1 900,00 лв    
177 Коремна пункция /без венозна инфузия/ брой 120,00 лв    
178 Термоаблацио на чернодробен тумор брой 850,00 лв    
179 Пункция и аспирация на ехинококови и др.кисти брой 350,00 лв    
180 Артроскопия на колянна става  брой 780,00 лв    
181 Артроскопия на раменна или лакетна става брой 1 000,00 лв    
182 Пластика на предна колянна връзка брой 1 300,00 лв    
           
  УШИ – НОС – ГЪРЛО        
188 TIVA брой 65,00лв    
189 Спиране на кървене от носа брой 25,00лв    
190 Предна тампонада на носа брой 40,00 лв    
191 Предна и задна тамопнада на носа брой 65,00лв    
192 Неоперативно отстраняване на чужди тела от носа брой 25,00лв    
193 Отстраняване на церумен брой 15,00лв    
194 Отстраняване на незалепнали здраво чужди тела от слуховия канал или тъпанчева кухина брой 22,00лв    
195 Отстраняване на здравозалепнали чужди тела от слуховия канал или тъпанчева кухина брой 40,00лв    
196 Поставяне на лекарства в слуховите пътища брой 12,00лв    
197 Инцизия на фурункул в слуховия проход брой 25,00лв    
198 Операции на външния слухов проход брой 600,00 лв    
199 Отстраняване на полип от слуховия проход и тъпанчевата кухина брой 60,00лв    
200 Бинокулярна микроскопия на тъпанче или кухината на средното ухо брой 22,00лв    
201 Отстраняване на гранулации от тъпанче или кухината на средното ухо брой 80,00 лв    
202 Парацентеза брой 200,00 лв    
203 Тимпаностомия (едностранна/двустранна) брой 280лв    
204 Поставяне на медикаменти в кухината на средното ухо  брой 50,00 лв    
205 Изследване на равновесието брой 35,00лв    
206 Ротаторно и калорично изследване на равновесието /очила на Френцел/ брой 55,00лв    
207 Изследване на слуха брой 18,00лв    
208 Изследване на слуха чрез определяне прага на слуха-аудиометрия двустранно брой 30,00 лв    
209 Тимпанометрия чрез импеданско измерване брой 22,00лв    
210 Импеданско изследване на рефлекса на вътрешното ухо брой 45,00лв    
211 Оперативно отстраняване на чужди тела от носа с обща анестезия брой 100,00 лв    
212 Оперативна намеса в носа /фрактури,каустика,пробна ексцизия на конхи/ с обща анестезия брой 590,00 лв    
213 Отстраняване на полипи от носа брой 70,00 лв    
214 Отваряне на абсцес на носната преграда брой 50,00 лв    
215 Септопластика брой 750,00 лв    
216 Пластика на носния септум. брой 750,00 лв    
217 Операция за реконструктивна частична пластика на външния нос,може и на няколко етапа-общо брой 1 600,00 лв    
218 Пункция и /или промивка на максиларния синус брой 50,00 лв    
219 Радикална операция на максиларен синус брой 750,00 лв    
220 ФЕСХ /FESS/ брой 750,00 лв    
221 Радикална операция на всички околоносни кухини от една страна брой 750,00 лв    
222 Отстраняване на погълнати чужди тела от устната кухина или гърлото брой 65,00 лв    
223 Отваряне на абсцес на езика брой 35,00 лв    
224 Клиновидна ексцизия на езика брой 70,00 лв    
225 Двустранна тонзилектомия / с местна анестезия/ брой 350,00 лв    
226 Двустранна тонзилектомия /с обща анестезия/ брой 500,00 лв    
227 Абсцестонзилектомия брой 420,00 лв    
228 Оперативно кръвоспиране след тонзилектомия брой 100,00 лв    
229 Отваряне на перитонзиларен абсцес брой 55,00 лв    
230 Вторично отваряне на перитонзиларен абсцес брой 25,00 лв    
231 Отваряне на ретротонзиларен абсцес брой 70,00 лв    
232 Аденотомия с обща анестезия брой 440,00 лв    
233 Оперативно кръвоспиране след аденотомия брой 100,00 лв    
234 Екстирпация на подчелюстна или подезична жлеза брой 450,00 лв    
235 Частична резекция на паротидна жлеза брой 600,00 лв    
236 Отстраняване на тумор на слюнъчната жлеза с регионална лимфна дисекция брой 1 500,00 лв    
237 Биопсия от устна кухина,фаренкс,ларинкс брой 35,00 лв    
238 Ларингоскопия брой 180,00 лв    
239 Отстраняване на чужди тела от ларинкса брой 420,00 лв    
240 Микрохирургично отстраняване на полипи от ларинкса брой 260,00 лв    
241 Затваряне на трахеостома брой 200,00 лв    
242 Операции на костната част на слуховия проход /стеноза и др./ брой 480,00 лв    
243 Отваряне на кухината чрез временно отваряне на тъпанчето брой 350,00 лв    
244 Мирингопластика от към слуховия проход брой 660,00 лв    
245 Тимпанопластика брой 720,00 лв    
246 Пластика на ушната мида брой 450,00 лв    
247 Пластика на двете ушни миди брой 900,00 лв    
248 Трахеостомия брой 130,00 лв    
           
  ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ        
252 Endoret PRP брой 500,00 лв    
253 Endoret PRP / двоен сет/ брой 800,00 лв    
254 Плазмолифтинг брой 120,00 лв    
255 Вътреставна инжекция с хиалуронова киселина 20мг. брой 80,00 лв    
256 Вътреставна инжекция с хиалуронова киселина 40мг. брой 180,00 лв    
257 Етапна гипсова редресация брой 90,00 лв    
258 Лечение на вродено изкълчване на тазобедрената става – с каишки на Павлик брой 100,00 лв    
259 Насилствено раздвижване на става брой 250,00 лв    
260 Инцизия на подкожен панарициум или паронихия брой 35,00 лв    
261 Инцизия на сухожилен панарициум брой 65,00 лв    
262 Екстирпация на ганлион на пръст,ръка,крак брой 400,00 лв    
263 Екстирпация на тумор от меките части на  ръка или крак , чужди тела брой 400,00 лв    
264 Операция на стенозиращ тендовагинит на ръката брой 400,00 лв    
265 Тендосиновектомия  брой 400,00 лв    
266 Шев на мускули и /или фасции при травми брой 400,00 лв    
267 Шев на екстензорно сухожилие при травми брой 400,00 лв    
268 Шев на флексорно сухожилие или ахилесово сухожилие при травми  брой 890,00 лв    
269 Пластика на сухожилие,мускул и фасция брой 800,00 лв    
270 Тендолиза на едно сухожилие брой 400,00 лв    
271 Тендолиза на повече сухожилия брой 400,00 лв    
272 Оперативно създаване на сухожилно влагалище брой 890,00 лв    
273 Свободна трансплантация на сухожилие брой 890,00 лв    
274 Пълно отстраняване на палмарна апоневроза при дюпуитренова контрактура брой 400,00 лв    
275 Операция на карпалин или тарзалин тунелен синдром брой 890,00 лв    
276 Ампутация на ниво метакарпиум или метатарзиум брой 870,00 лв    
277 Сухожилно – мускулна транспозиция брой 400,00 лв    
278 Тендоелонгации и абревации брой 400,00 лв    
279 Тенодеза брой 400,00 лв    
280 Наместване на фрактура на фаланга на пръст брой 250,00 лв    
281 Наместване на гривнена,глезенна,карпална илитерзална фрактура  брой 250,00 лв    
282 Наместване на фрактура на мишница брой 250,00 лв    
283 Наместване на фрактура на предмишница брой 250,00 лв    
284 Наместване на фрактура на подбедрица брой 320,00 лв    
285 Телена фиксация на фрактура перкутанно брой 320,00 лв    
286 Остеосинтеза на ключица или олекранон брой 400,00 лв    
287 Операция на псевдоартроза на навикуларна кост брой 890,00 лв    
288 Гипсова имобилицзация – ръкавица, ръкав, ботуш, лонгета брой  40лв    
289 Отстраняване на телена фиксация брой 35,00 лв    
290 Отстраняване на остеосинтезен материал от малки тръбести кости или патела брой 400,00 лв    
291 Отстраняване на остеосинтезен материал от големи тръбести кости или таз брой 870,00 лв    
292 Операция на халукс валгус с резекция на ставна глава и пластика на ставата брой 870,00 лв    
293 Коригираща остеотомия при порочно положение и псевдоартрози на малки кости брой 400,00 лв    
294 Наместване на пръст,вкл. палец,долна челюст,ръка,крак,лакът,менискус, сублуксация на главичката на радиуса,стерноклавикул. ст-ва  брой 250,00 лв    
295 Наместване на луксация на рамо,лакът, коляно брой 250,00 лв    
296 Наместване на луксация на тазобедрена става брой 320,00 лв    
297 Оперативно наместване на луксация на пръст,вкл. палец брой 400,00 лв    
298 Оперативно наместване на челюст,ръка или крак брой 400,00 лв    
299 Шев с реинсерация на връзка или капсула на става на пръст брой 400,00 лв    
300 Шев а ставна капсула на челюст,палец,ръка или скочна става брой 400,00 лв    
301 Заместваща пластика на кръстосана или странична връзка на коляно брой 1 850,00 лв    
302 Оперативно отстраняване на свободни и чужди тела  от става брой 610,00 лв    
303 Синовектомия на ръка или крак брой 400,00 лв    
304 Сваляне на гипсова имобилизация-лонгета,ръкавица,ръкав,ботуш брой 35,00лв    
305 Фиксиране с тел на малка става брой 55,00 лв    
306 Фиксиране с тел на палец,ръка или крак брой 80,00 лв    
307 Отстраняване на телта брой 35,00 лв    
308 Регенерация на ставен хрущял брой 1 950,00 лв    
           
  АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ         
313 Цитонамазка брой 25,00 лв    
314 Колпоскопия брой 35,00 лв    
315 Малък пакет / колпоскопия, преглед, цитонамазка/ брой 70,00 лв    
316 Голям пакет / колпоскопия, преглед, цитонамазка, УЗД/ брой 90,00 лв    
317   Следоперативна херния с  два и повече отвора по хода на следоперативния цикатрикс, акретни хернии, налагащи резекция на було брой 35,00 лв    
318 Обработка на малки кондиломи / туширане/ брой 50,00 лв    
319 Стационарни грижи при бременност с повишен риск (до 3 дни)-на ден и по 30.00 лв за всеки следващ пролежан ден ден 150,00 лв    
320 Обработка на pseudoerosio / диатермокоагулация брой 100,00 лв    
321 Обработка на големи кондиломи /диатермокоагулация/-външни                                                                                                                                                                                                                брой 100,00 лв    
322 Обработка на големи кондиломи /диатермокоагулация/-вътрешни                                                                                                                                                                                                                           брой 250,00 лв    
323 Кардиотокография брой 40,00 лв    
324 Женска консултация /5 посещения без УЗ/  /за всяко посещение/ брой 30,00 лв    
325 Женска консултация /3 посещения с УЗ/ / за всяко посещение/ брой 45,00 лв    
326 Женска консултация /4 посещения с кардиотокография/ / за всяко едно/ брой 45,00 лв    
327 Фетална морфология брой 120,00 лв    
328 Фетална морфология при многоплодна бременност брой 150,00 лв    
329 Хистеросалпингография / без контраст/ брой 150,00 лв    
330 Прекъсване на ранна бременност / по Карман/ брой 255,00 лв    
331 Прекъсване на бременност /до 12 г.с. / брой 255,00 лв    
332 Абразио при резидуа/за външни пациентки/, без хистология брой 255,00 лв    
333 Прекъсване на бременност по медицински показания /до 13 г.с./ брой 355,00 лв    
334 Прекъсване на бременност по медицински показания /над 14 г.с./ брой 640,00 лв    
335 Абразио при спонтанен и инкомплетен аборт брой 355,00 лв    
336 Израждащ се миомен възел брой 580.00 лв    
337 Абразио при метропатия хеморагика брой 495,00 лв    
338 Диагностично пробно абразио брой 495,00 лв    
339 Полипектомия и пробно абразио брой 495,00 лв    
340 Кулдоцентеза / без анестезия/ брой 60,00 лв    
341 Пробна ексцизия/биопсия брой 85,00 лв    
342 Екстирпация или марсупиализация на вагинална или Бартолинова киста брой 530,00 лв    
343 Инцизия и дренаж при абсцес на Бартолинова жлеза брой 495,00 лв    
344 Отстраняване на повърхностен тумор брой 175,00 лв    
345 Операции върху химена брой 230,00 лв    
346 Поставяне на серклаж брой 340,00 лв    
347 Поставяне на вътрематочна спирала брой 40,00 лв    
348 Поставяне на спирала под анестезия брой 130,00 лв    
349 Отстраняване на вътрематочна спирала брой 30,00 лв    
350 Оперативно отстраняване на вътрематочна спирала брой 290,00 лв    
351 Раждане по вагинален път брой 1 860,00 лв    
352 Раждане чрез Sectio Caesarea брой 1 975,00 лв    
353 Възпалителни усложнения в пуерпериума брой 788.00 лв    
354 Обезболяване при вагинално раждане брой 150,00 лв    
355 Амнишуър тест брой 55,00 лв    
356 Партошуър тест брой 60,00 лв    
357 Кардиотокография /за пациенти от женска консултация/ брой 20,00 лв    
           
  НЕОНАТОЛОГИЯ        
362 Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест брой 1 080,00 лв    
363 Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест брой 960,00 лв    
364 Грижи за здраво новородено дете  брой 429,00 лв    
365 Ехографски скрининг корем новородено брой 45,00 лв    
366 Ехографски скрининг глава новородено брой 45,00 лв    
           
  ГИНЕКОЛОГИЧНИ ОПЕРАЦИИ        
372 Абразио при мола хидатидоза брой 400,00 лв    
373 Абдоминална тотална хистеректомия (без аднекси) брой 1 980,00 лв    
374 Абдоминална тотална хистеректомия  (с аднекси) брой 1 980,00 лв    
375 Суправагинална хистеректомия (без аднекси) брой 1 980,00 лв    
376 Суправагинална хистеректомия (с аднекси) брой 1 980,00 лв    
377 Абдоминална миомектомия брой 1 420,00 лв    
378 Операции върху аднексите с отваряне на коремната стена брой 1 420,00 лв    
379 Операции при възпалителни процеси на аднекси  брой 1 420,00 лв    
380 Операции при тумори и кисти на яйчниците брой 1 420,00 лв    
381 Операции при извънматочна бременност  брой 1 420,00 лв    
382 Предна влагалищна пластика брой 1246,00 лв    
383 Предна и задна влагалищна пластика брой 1356,00 лв    
384 Нерадикално отстраняване на матката по вагинален път с пластика на влагалищна стена брой 1 980,00 лв    
385 Пластика при стари разкъсвания на перинеума брой 442,00 лв    
386 Конизация на маточната шийка брой 527,00 лв    
387 Операция при прегради на влагалището брой 575,00 лв    
388 Хистероскопия брой 530,00 лв    
389 Вентросуспензия на матката /а modo Pollosson – Pellanda / брой 1356,00 лв    
390 Антефиксираща операция на матката /a modo Webster – Baldy/ брой 1356,00 лв    
           
  АНЕСТЕЗИОЛОГИЯ И ИНТЕНЗИВНО ЛЕЧЕНИЕ        
396 Тестуване с анестетици  (за 1 медикамент) брой 2,00 лв    
397 Преданестезиологична консултация брой 30,00 лв    
398 Краткотрайна венозна анестезия за диагностични/терапевтични манипулации брой 50,00 лв    
399 Обща инхалационна /венозна/ анестезия за оперативни интервенции с продължителност до 30 мин. брой 70,00 лв    
400
Обща инхалационна /венозна/ анестезия за оперативни интервенции с продължителност до 1 час брой 100,00 лв    
401 Обща инхалационна /венозна/ анестезия за оперативни интервенции с продължителност над 1 час брой За всеки започнат час-50.00лв    
402 Спинална/епидурална анестезия за оперативни интервенции брой 100,00 лв    
403 Епидурална анестезия за обезболяване на раждане брой 130,00 лв    
404 РИВА брой 70,00 лв    
405 Блок на периферен нерв/плексус брой 100,00 лв    
406 Интравенозна инфузия на биопродукти брой 90,00 лв    
  Забележка: посочените цени са за анестезия при терапевтични манипулации и оперативни интервенции, в цената на които не е калкулирана стойността на анестезията. При извършване на терапевтични манипулации и оперативни интервенции с калкулирана стойност по-малка от 250лв, цената на анестезията се заплаща отделно съгласно Ценоразписа.        
           
  ДЕТСКИ БОЛЕСТИ        
412 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт брой 650,00 лв    
413 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност брой 600,00 лв    
414 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт брой 1 250,00 лв    
415 Болест на Крон и улцерозен колит  брой 1 400,00 лв    
416 Заболявания на тънкото и дебелото черво  брой 600,00 лв    
417 Хронични вирусни хепатити  брой 660,00 лв    
418 Хронични диарии  брой 450,00 лв    
419 Артериална хипертония при деца брой 840,00 лв    
420 Остър и обострен хроничен пиелонефрит брой 550,00 лв    
421 Гломерулонефрити—остри и хронични, първични и вторични при системни заболявания брой 900,00 лв    
422 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика брой 300,00 лв    
423 Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп  брой 780,00 лв    
424 Диагностика и лечение при инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система  брой 600,00 лв    
425 Гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната с-ма  брой 800,00 лв    
426 Декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система  брой 800,00 лв    
427 Инхалация с физиологичен разтвор брой 6,00 лв    
428 Инхалация с Вентолин брой 8,00 лв    
429 Бронхиолит  брой 684,00 лв    
430 Бронхопневмония и бронхиолит брой 840,00 лв    
431 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна брой 450,00 лв    
432 Метаболитни нарушения брой 500,00 лв    
433 Чужди тела в дихателните пътища и хранопровода брой 500,00 лв    
434 Токсоалергични реакции брой 480,00 лв    
435 Отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови брой 550,00 лв    
436 Рехидратация (до 48 часа) брой 250,00 лв    
437 Рехидратация (до 72 часа) брой 300,00 лв    
438 Консервативно лечение на възпалителни заболявания в лицево-челюстната област – ангини, лимфадинити брой 300,00 лв    
439 Остра вирусна инфекция токсикоза брой 400,00 лв    
440 Методика "DOLCE"                                                                             Занимание с лица с аутизъм и сходни проблеми брой 30,00 лв    
           
  НЕРВНИ БОЛЕСТИ        
445 ЕМГ изследване на долни или горни крайници брой 30,00 лв    
446 EМГ изследване на четирите крайника и/или иглена електромиография брой 40,00 лв    
447 Евокирани зрителни потенциали брой 30,00 лв    
448 Евокирани стволови слухови потенциали брой 30,00 лв    
449 Евокирани зрителни и слухови потенциали брой 55,00 лв    
450 Исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза брой 855,00 лв    
451 Паренхимен мозъчен кръвоизлив брой 1 275,00 лв    
452 Субарахноиден кръвоизлив брой 1 325,00 лв    
453 Болести на черепно-мозъчните нерви (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия от медикаменти, порфиринова полиневропатия и полиневропатия на Гилен-Баре, без имуноглобулин и апаратна вентилация брой 625,00 лв    
454 Диабетна полиневропатия брой 625,00 лв    
455 Вертеброгенни дискови и диск-артикулерни некоренчеви и коренчеви болкови синдроми брой 625,00 лв    
456 Наследствени и дегенеративни заболявания на нервната система с начало в детска възраст, засягащи ЦНС брой 600,00 лв    
457 Невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък брой 605,00 лв    
458 Мултиплена склероза брой 775,00 лв    
459 Епилепсия и епилептични пристъпи брой 525,00 лв    
460 Паркинсонова болест брой 356,00 лв    
           
  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ        
466 Заболявания на горния гастроинтестинален тракт  брой 650,00 лв    
467 Интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт с неголям обем и сложност брой 300,00 лв    
468 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестинален тракт брой 1 250,00 лв    
469 Болест на Крон и улцерозен колит  брой 1 200,00 лв    
470 Заболявания на тънкото и дебелото черво  брой 600,00 лв    
471 Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт  брой 800,00 лв    
472 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума брой 1 400,00 лв    
473 Заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума  брой 1 010,00 лв    
474 Декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза) брой 1 400,00 лв    
475 Хронични вирусни хепатити  брой 800,00 лв    
476 Хронични чернодробни заболявания  брой 800,00 лв    
           
  ЕНДОСКОПСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ        
482 Фиброгастроскопия брой 70,00 лв    
483 Ректоскопия брой 55,00 лв    
484 Сигмоидоскопия брой 100,00 лв    
485 Тотална фиброколоноскопия брой 150,00 лв    
           
  КАРДИОЛОГИЯ        
491 ЕКГ - 12 отвеждания брой 10,00 лв    
492 24 часов ЕКГ -Холтер брой 45,00 лв    
493 24 часов запис на артериално налягане брой 26,00 лв    
494 ЕхоКГ с конвенционален  Doppler - цветен, PW,CW брой 40,00 лв    
495 ЕхоКГ + тъканен  Doppler - Strain  и Strain Rate брой 55,00 лв    
496 Трансезофагеална ЕхоКГ брой 90,00 лв    
497 Стрес ЕхоКГ с Dobutamin брой 110,00 лв    
498 Стрес ЕхоКГ с Dobutamin + контраст брой 210,00 лв    
499 Стрес ЕКГ - тест - с консумативи на болницата брой 45,00 лв    
500 Сърдечно-съдов стрес тест с велосипеден ергометър брой 34,00 лв    
501 Остър миокарден инфаркт без фибринолиза брой 840,00 лв    
502 Нестабилна форма на ангина пекторис без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение брой 430,00 лв    
503 Остра и изострена хронична сърд. недостатъчност 3 и 4 ф. клас без механична вентилация брой 572,00 лв    
504 Заболявания на миокарда и перикарда брой 540,00 лв    
505 Ритъмни и проводни нарушения брой 479,00 лв    
506 Артериална хипертония при деца брой 840,00 лв    
           
  ЕНДОКРИНОЛОГИЯ        
512 Декомпенсиран захарен диабет  брой 460,00 лв    
513 Заболявания на щитовидната жлеза  брой 290,00 лв    
514 Заболявания на щитовидната жлеза с инструментална диагностика брой 330,00 лв    
515 Заболявания на хипофизата и надбъбрека  брой 300,00 лв    
516 Костни метаболитни заболявания и нарушения на калциево-фосфорната обмяна  брой 390,00 лв    
517 Метаболитни нарушения  брой 390,00 лв    
           
  ОФТАЛМОЛОГИЯ        
523 Субконюнктивална инжекция брой 9,00 лв    
524 Измерване на очно налягане брой 7,00 лв    
525 Екстракция на чуждо тяло брой 28,00 лв    
526 Ексцизия на птеригиум брой 100,00 лв    
527 Отстраняване на халацион брой 60,00 лв    
528 Периметрия на едно око брой 15,00 лв    
529 Периметрия на двете очи брой 25,00 лв    
530 Пахиметрия брой 10,00 лв    
531 Пластика на клепачи при лагофталм брой 85,00 лв    
532 Ретро и парабулбарна инжекция брой 14,00 лв    
           
  АЛЕРГОЛОГИЯ        
538 Кожно-алергичен тест с алергени (за 1 алерген) брой 3,00 лв    
539 Предоперативно тестуване с анестетици брой 30,00 лв    
540 Кожно-алергични проби с йод-контрастно вещество брой 15,00 лв    
541 Кожно-алергични проби с медикаменти (за 1 медикамент) брой 3,00 лв    
542 Функционално изследване на дишането (спирометрия) брой 15,00 лв    
543 Бронходилататорен тест с бета-агонист брой 30,00 лв    
           
  ХЕМАТОЛОГИЯ        
549 Диференциална кръвна картина и морфология на еритроцитите брой 25,00 лв    
550 Стернална пункция и разчитане на миелограма брой 65,00 лв    
551 Разчитане на натривка за ретикулоцити брой 25,00 лв    
552 Трепанобиопсия брой 75,00 лв    
553 Намазка от лимфен възел и разчитане брой 40,00 лв    
           
  РЕНТГЕНОЛОГИЯ        
560 Пръсти на ръка – фас  и профил брой 15,00 лв    
561 Контролна графия при репозиция брой 15,00 лв    
562 Пръсти на ръка – единична брой 15,00 лв    
563 Гривнена става – фас и профил брой 20,00 лв    
564 Контролна графия при репозиция брой 15,00 лв    
565 Гривнена става – единична брой 15,00 лв    
566 Предмишница – фас и профил брой 20,00 лв    
567 Контролна графия при репозиция брой 15,00 лв    
568 Двете китки брой 20,00 лв    
569 Лакетна става – фас и профил брой 20,00 лв    
570 Контролна графия при репозиция брой 20,00 лв    
571 Лакетна става – единична брой 15,00 лв    
572 Раменна става  - фас брой 15,00 лв    
573 Контролна графия при репозиция брой 15,00 лв    
574 Раменни стави – симетрична брой 20,00 лв    
575 Раменна кост – фас и профил брой 20,00 лв    
576 Контролна графия при репозиция брой 15,00 лв    
577 Ключица – лицева брой 15,00 лв    
578 Стерниум – фас и профил брой 20,00 лв    
579 Стерниум – единична брой 15,00 лв    
580 Стерно – клавикуларна става – лицева брой 15,00 лв    
581 Пръсти на стъпало – фас и профил брой 15,00 лв    
582 Контролна графия  при репозиция брой 15,00 лв    
583 Пръсти на стъпало – лицева брой 15,00 лв    
584 Стъпало цяло – фас и профил брой 20,00 лв    
585 Контролна графия при репозиция брой 15,00 лв    
586 Стъпало цяло – лицева брой 15,00 лв    
587 Калканеус – профил брой 15,00 лв    
588 Калканеус – профил и фас брой 20,00 лв    
589 Глезенна става – фас  и профил брой 20,00 лв    
590 Глезенна става – фас или профил брой 15,00 лв    
591 Контролна графия при репозиция брой 15,00 лв    
592 Глезенни стави /двете/ - фас и профил брой 30,00 лв    
593 Колянна става – фас и профил брой 20,00 лв    
594 Глезенни стави /двете/ - фас брой 20,00 лв    
595 Коленни стави – двете – фас и профил брой 30,00 лв    
596 Колянна става – фас или профил брой 15,00 лв    
597 Графия на колянна става с натоварване брой 25,00 лв    
598 Графия на двете коленни стави с натоварване брой 35,00 лв    
599 Подбедрица – фас и профил брой 20,00 лв    
600 Подбедрица – фас или профил брой 15,00 лв    
601 Патела – профил или аксиална брой 15,00 лв    
602 Патела – профил и аксиална брой 20,00 лв    
603 Двете коленни стави – фас или аксиална брой 20,00 лв    
604 Тазобедрени стави – фас брой 20,00 лв    
605 Тазобедрена става – фас брой 15,00 лв    
606 Тазобедрена става – до 3 г.възраст брой 15,00 лв    
607 Сакро-илиачни стави – фас брой 20,00 лв    
608 Сакрум и опашна кост – фас и профил брой 20,00 лв    
609 Сакрум и опашна кост – профил брой 15,00 лв    
610 Гръдна половина  – лицева брой 15,00 лв    
611 Шийни прешлени – фас и профил брой 20,00 лв    
612 Шийни прешлени – фас или профил брой 15,00 лв    
613 Шийни прешлени – коси брой 20,00 лв    
614 Гръдни прешлени – фас и профил брой 20,00 лв    
615 Гръдни прешлени – фас или профил брой 15,00 лв    
616 Лумбални прешлени – фас или профил брой 15,00 лв    
617 Лумбални прешлени – фас и профил брой 20,00 лв    
618 Череп – аксиална/ или sella turcica брой 15,00 лв    
619 Череп – фас и профил брой 20,00 лв    
620 Синуси – фас брой 15,00 лв    
621 Синуси – фас и профил брой 20,00 лв    
622 Шулер,Стенверс,Резе – двустранно брой 20,00 лв    
623 Мандибула – полупрофил брой 15,00 лв    
624 Носни кости – профил брой 15,00 лв    
625 Орбити – фас и профил брой 20,00 лв    
626 Суха снимка на бъбреци брой 20,00 лв    
627 Суха снимка на бъбреци – дете до 5 год. брой 15,00 лв    
628 Корем – обзорна   брой 20,00 лв    
629 Корем – обзорна – дете до 5 год. брой 15,00 лв    
630 Пикочен мехур  брой 15,00 лв    
631 Бели дробове – дете / до 3 год./ брой 15,00 лв    
632 Бели дробове – фас брой 20,00 лв    
633 Бели дробове – фас и профил брой 30,00 лв    
634 Бели дробове – профил брой 20,00 лв    
635 Сърце – фас и профил / с каша/   брой 25,00 лв    
636 Венозна урография / 4 снимки/ брой 50,00 лв    
637 Венозна урография / 5 снимки/ брой 55,00 лв    
638 Цистография брой 40,00 лв    
639 Цистография /деца до 3 г./ брой 20,00 лв    
640 Венозна или перорална холецистография брой 30,00 лв    
641 Томография /до 3 среза / брой 32,00 лв    
642 Рентгеноскопия на бели дробове и сърце брой 12,00 лв    
643 Скопия на бели дробове и сърце / с графия / брой 20,00 лв    
644 Рентгеноскопия  и графия на стомах и дуоденум брой 25,00 лв    
645 Рентгеноскопия и графия на стомах и дуоденум с нормален пасаж на червата брой 35,00 лв    
646 Рентгеноскопия на коремни нива / без графия / брой 12,00 лв    
647 Рентгеноскопия на коремни нива/ с графия / брой 20,00 лв    
648 Иригоскопия брой 35,00 лв    
649 Холецистография брой 30,00 лв    
650 Хистеросалпингография брой 120,00 лв    
651 Ретроградна пиелография брой 120,00 лв    
652 Мамография брой 25,00лв    
653 Мамография на една гърда брой 15,00 лв    
654 Дуктография брой 30,00 лв    
655 Ехомамография + мамография (2 сн.) брой 55,00 лв    
  ЗАБЕЛЕЖКА : В цената на рентгеновите изследвания не са включени цените на контрастните материали, които са различни в зависимост от фирмата-производител.        
           
  КОМПЮТЪРНА ТОМОГРАФИЯ        
661 Консултация по представено КТ изследване брой 25,00 лв    
662 КТ на глава - нативен  брой 90,00 лв    
663 КТ на глава с контраст брой 180,00 лв    
664 КТ на горен или долен крайник (1 сегмент) брой 90,00 лв    
665 КТ на околоносни кухини, пирамиди, назофарингс, подезично дъно  брой 90,00 лв    
666 КТ на горна и долна челюст с максиларните синуси с използване на зъбен софтуер / dental - ct/ брой 100,00 лв    
667 КТ мозъчна ангиография с контраст брой 250,00 лв    
668 КТ на шийни прешлени / три нива/ нативен брой 90,00 лв    
669 КТ на шийни органи с контраст брой 180,00 лв    
670 КТ шийна ангиография с контраст  брой 250,00 лв    
671 КТ на гръден кош - нативен брой 100,00 лв    
672 КТ на гръден кош с контраст брой 180,00 лв    
673 КТ пулмангиография с контраст брой 250,00 лв    
674 КТ торакална аортография с контраст  брой 250,00 лв    
675 КТ на корем и малък таз - нативен брой 120,00 лв    
676 КТ на корем и малък таз с  контраст  брой 200,00 лв    
677 КТ абдоминална аортография с контраст  брой 250,00 лв    
678 КТ виртуална колоноскопия с контраст  брой 350,00 лв    
679 КТ на лумбални прешлени - 3 нива  брой 90,00 лв    
680 КТ на гръдни прешлени - 3 нива брой 90,00 лв    
681 Периферна КТ ангиография на горен крайник брой 350,00 лв    
682 Периферна КТ ангиография на долен крайник брой 350,00 лв    
683 Цена на филм 14/17"  брой 10,00 лв    
684 Цена на филм 10/12" и 8/10" брой 6,00 лв    
685 Контрастна материя брой 80.00 лв    
686 КТ на раменна става брой 90,00 лв    
687 КТ на глезен  брой 90,00 лв    
  Забележка: Резултатите се получават на електронен носител(диск), а при желание на пациента се заплащат допълнително филмите в зависимост от броя и размера им.        
           
  МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНА ТОМОГРАФИЯ        
690 ЯМР на глава брой 250,00 лв    
691 ЯМР на хипофиза брой 250,00 лв    
692 ЯМР на шийни прешлени брой 250,00 лв    
693 ЯМР на шия брой 250,00 лв    
694 ЯМР на сакроилиачни стави брой 250,00 лв    
695 ЯМР на торакални прешлени брой 250,00 лв    
696 ЯМР на лумбални прешлени брой 250,00 лв    
697 ЯМР на тазобедрени стави брой 250,00 лв    
698 ЯМР на колянна става брой 250,00 лв    
699 ЯМР на глезенна става/ходило брой 250,00 лв    
700 ЯМР на раменна става брой 250,00 лв    
701 ЯМР на лакътна става брой 250,00 лв    
702 ЯМР на китка брой 250,00 лв    
703 ЯМР на малък таз брой 250,00 лв    
704 ЯМР на цял гръбначен стълб / 3сегмента/ брой 600,00 лв    
705 ЯМР на коремни органи брой 300,00 лв    
706 Контрастна материя брой 100,00 лв    
707 Цена на филм 14/17"  брой 10,00 лв    
  Забележка: Резултатите се получават на електронен носител(диск), а при желание на пациента се заплащат допълнително филмите в зависимост от броя и размера им.        
           
  ОСТЕОДЕНЗИТОМЕТРИЯ  /Lunar Idxa/                                                                                                        
713 Изследване на 1 област (отдел) - 1 проекция брой 45,00 лв    
714 Изследване на 2 области (отдели ) - 2 проекции брой 67,50 лв    
715 Изследване на цяло тяло брой 75,00 лв    
716 Изследване на 3 области (отдели) - 3 проекции брой 90,00 лв    
           
  КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ        
722 За вземане на биологичен материал / кръв,серум,плазма/ с еднократни контейнери,безопасни за работа брой 2,00лв    
723 Комплекс кръвна картина : левкоцити, еритроцити,хемоглобин,хематокрит,MCV, тромбоцити,диференциално броене /ДКК/,морфология на еритроцити брой 8,00лв    
724 Отделно само СУЕ брой 3,00лв    
725 Време на кървене брой 3,00лв    
726 Време на съсирване брой 3,00лв    
727 Протромбиново време , каолин – кефалиново време / АРТТ /, фибриноген, липаза, магнезий брой 4,00лв    
728 Желязо,ЖСК, HDL- холестерол, креатин-киназа, КК-МВ фракция                                /за всяка по отделно / брой 6,00лв    
729 H. pylori, βHCG брой 15,00 лв    
730 Тропонин, DHEA-S, Beta Crosslaps брой 20,00 лв    
731 Глюкоза, уреа, креатинин, пикочна киселина, билирубин / общ/, общ белтък, албумин, АСАТ, АЛАТ, алкална фосфатаза, g-ГТП, ЛДХ, холестерол, триглицериди, калций,фосфор, ά-амилаза,  /за всяко по отделно /; билирубин-директен брой 2,50лв    
732 Над 5 от гореизброените параметри заедно брой 2,00лв    
733 Натрий, калий, хлориди, йонизиран калций, Mg / за всяко по отделно / брой 4,00лв    
734 Vit B 12 брой 20,00лв    
735 Анализ на урина : белтък /албумин, глюкоза, кетонни тела, уробилиноген, билирубин, нитрити, рН на урината, относително тегло, еритроцити, левкоцити брой 4,00лв    
736 Уринен седимент брой 2,00лв    
737 Количествен анализ на общ белтък - количество в 24ч. урина /за всеки показател по отделно/ брой 5,00 лв    
738 Калций, фосфор - количество в 24ч. урина / за всеки показател по отделно/ брой 2,50 лв    
739 IRI- Имуно реактивен инсулин брой 20,00 лв    
740 IRI- Имуно реактивен инсулин-двукратно при ОГТТ брой 30,00лв    
741 CRP брой 10,00лв    
742 HbA1C брой 18,00лв    
743 Окултни кръвоизливи брой 12,00лв    
744 Inhibin B брой 46,00 лв    
  Хормони и туморни  маркери брой      
745 FT 3, fT 4,TSH / за всяко по отделно / брой 15,00лв    
746 За 3 от гореизброените параметри заедно брой 35,00 лв    
747 LH, FSH, пролактин,естрадиол, прогестерон, тестостерон   /за всяко по отделно / брой 15,00лв    
748 СЕА, СА 19 – 9, СА  - 125, PSA ,a - FP, Кортизол /рутинни изследвания със срок на предаване на резултатите 7 дни - за всяко по отделно /, 4-андростендион, 17-алфа-ОН-прогестеронq CA 15-3                     брой 22,00 лв    
749 Кортизол – двукратно, АМН-антимюлеров хормон брой 38,00 лв    
750 Серологични изследвания HIV 1-2, HbsAg, a-HCV / за всяко по отделно/ брой 15,00лв    
751 ТАТ, МАТ  / за всяко по отделно / брой 15,00лв    
752 AST  брой 7,00лв    
753 RF /Ревмо фактор/ брой 8,00лв    
754 Диагностика на сифилис брой 12,00лв    
755 Определяне на кръвни групи брой 8,00лв    
756 Хламидия - антиген;  брой 22,00лв    
757 Хламидия или Лаймска болест– антитела /IgG, IgM или IgA/ брой 22,00лв    
758 Хламидия – антитела /IgG, IgM или IgA/ - комбинация от две антитела  брой 34,00лв    
759 Хламидия  – антиген + едно антитяло /IgG, IgM или IgA/ брой 34,00лв    
760 Хламидия – антиген + IgG + IgM/IgA или три антитела брой 50,00лв    
761 aHBsAg; aHBcTotal Ab /за всяко по отделно/ брой 18,00 лв    
762 Кръвна натривка-диференциално броене брой 6,00лв    
763 Ретикулоцити - микроскопски брой 6,00 лв    
764 Кръвна натривка-морфология на еритроцити брой 3,00лв    
765 HE 4 брой 58,00 лв    
766 HE 4 + CA -125 брой 80,00 лв    
767 Микроалбуминурия брой 12,00лв    
768 uACR  брой 15,00 лв    
769 КЗП - четирикратно брой 8,00лв    
770 Д-димер брой 15,00 лв    
771 IgE total брой 30,00лв    
772 Anti TSH receptor AB брой 30,00лв    
773 Анти Еритро Антитела брой 33,00 лв    
774 КГА брой 16,00 лв    
775 Vit D брой 25,00 лв    
           
  МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ        
781 Гърлени и носни секрети / при отрицателен резултат, без необходимост от антибиограма/ брой 11,00 лв    
782 Урокултура /стерилна урина/, очни, ушни, раневи секрети, храчки и други /при  брой 12,00 лв    
783 други при отрицателен резултат без необходимост от антибиограма/ брой      
784 Вагинални, уретрални секрети/при отрицателен резултат без необходимост от антибиограма/ брой 16,00 лв    
785 Микробиологично диференциране на Кандида брой 10,00 лв    
786 Положителни микробиологични изследвания с диференциране на грамположителна или грамотрицателна флора с антибиограма с обем 8 антибиотика брой 7,00 лв    
787 Изследвания на чревнобацилоносителство за медицински свидетелства брой 12,00 лв    
788 Изследване на дизинтерия /фецес/ - без патогенни чревни микроорганизми брой 12,00 лв    
789 Изследване на дизинтерия /фецес/ -с патогенни чревни микроорганизми брой 20,00 лв    
790 Други микробиологични изследвания на трудни за култивиране микроорганизми брой 28,00 лв    
791 Културелно изследване за Трихомонас вагиналис брой 10,00 лв    
792 Културелно изследване за Найсерия гонорее брой 18,00 лв    
  Забележка: Микробиологичните изследвания се заплащат при взимане на материала със стойността на антибиограмата и диференциране на Кандида и при отрицателни резултати се връщат сумите за неработените изследвания        
793 Вземане на секрет за микробиологично изследване /носен, гърлен/ брой 4,00 лв    
794 Вземане на секрет за микробиологично изследване /раневи, очен, ушен, влагалищен/ от лекар - специалист брой 6,00 лв    
795 Микробиологично изследване на урогенитална микоплазма-идентификационен метод и тест за резистентност брой 28,00 лв    
           
ФИЗИОТЕРАПИЯ      
800 Колагенотерапия с 1 амп. брой 35,00 лв    
801 Колагенотерапия с 2 амп. брой 55,00 лв    
802 Колагенотерапия с 3 амп. брой 75,00 лв    
803 Антицелулитна терапия с колаген брой 45,00 лв    
804 Мезотерапия брой 50,00 лв    
805 Ултразвукова терапия / едно поле/ брой 4,00 лв    
806 Високочестотна терапия брой 5,00 лв    
807 Нискочестотна терапия брой 5,00 лв    
808 Магнитотерапия брой 5,00 лв    
809 Криотерапия - с лед брой 5,00 лв    
810 Парафинолечение брой 5,00 лв    
811 Лазертерапия брой 15,00 лв    
812 Облъчване със солукс и УВЛ брой 4,00 лв    
813 Електростимулация брой 8,00 лв    
814 Лечебен масаж - частичен - 15-20мин. брой 12,00 лв    
815 Лечебен масаж - цялостен - 50мин. брой 25,00 лв    
816 Антицелулитен масаж брой 18,00 лв    
817 Козметичен масаж брой 10,00 лв    
818 Инхалация с Вентолин брой 4,00 лв    
819 Групова ЛФК брой 4,00 лв    
820 Аналитична ЛФК брой 4,00 лв    
821 ЛФК със специализирани методики брой 6,00 лв    
822 Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателния апарат /5дни болничен престой/ брой 380,00 лв    
823 Ежедневен болничен престой по т. 732 брой 80,00 лв    
824 Платен рехабилитационен курс /6 дни/ брой 50,00 лв    
825 Измерване на обем движения брой 8,00 лв    
826 Цял масаж брой 35,00 лв    
827 Масаж гръб брой 25,00 лв    
828 Масаж долни крайници брой 18,00 лв    
829 Масаж кръст брой 15,00 лв    
830 Лечебен масаж гръб брой 25,00 лв    
831 Масаж лице брой 18,00 лв    
832 Масажна яка брой 20,00 лв    
833 Екстензионна маса брой 20,00 лв    
           
  МЕДИЦИНСКИ СТЕЛКИ  /FootBalance/        
839 Quickfit брой 82.00 лв    
840 Dynamic брой 122.00 лв    
841 Performance брой 122.00 лв    
842 Max брой 122.00 лв    
843 Game брой 138.00 лв    
844 SandalsRelax брой 100.00 лв    
845 SandalsEnjoy брой 140.00 лв    
846 Active Brown shoe брой 140.00 лв    
847 Dynamic Brown shoe брой 140.00 лв    
848 Medical  брой 180.00лв    
849 Корекция на стелки брой 40.00лв    
           
ПСИХОЛОГИЧЕСКА ЛАБОРАТОРИЯ      
855 Консултация с психолог брой 30,00 лв    
856 Първо психологическо изследване за категории: C, D, TTB, TTM, C1, D1 брой 45,00 лв    
857 Второ психологическо изследване за категории: C, D, TTB, TTM, C1, D1 брой 45,00 лв    
858 Психологическо изследване за таксиметрови шофьори брой 45,00 лв    
859 Психологическо изследване при отнето свидетелство за управление на МПС  брой 45,00 лв    
860 Председатели на изпитни комисии брой 25,00 лв    
           
  СПЕЦИАЛИЗИРАН ТРАНСПОРТ        
866 В рамките на града/ до 1 час/ брой 20,00 лв    
867 За всеки следващ час  брой 15,00лв    
868 В страната/заплаща се само посоката на транспорта/ брой 1,50 лв/км    
869 В чужбина брой По договаряне    
870 Придружител – лекар брой 35лв/час    
871 Придружител – мед. сестра брой 20лв/час    
           
  БОЛНИЧЕН ПРЕСТОЙ        
877 Леглоден за  пациент - І-ви ден ден 40,00 лв    
878 Леглоден за  пациент - всеки следващ ден 30,00 лв    
879 Леглоден за придружител ден 40,00 лв    
880 Леглоден за придружител в АГ отделение ден 20,00 лв    
           
  МЕДИЦИНСКИ СВИДЕТЕЛСТВА        
886 Медицинско свидетелство за работа / WASS и преглед от вътрешен лекар/ брой 25,00 лв    
887 Медицинско свидетелство за шофьор кат. В /ново/ брой 20,00 лв    
888 Медицинско свидетелство за шофьор кат. В /презаверка/ брой 12,00 лв    
889 Ново св-во / очен и вътрешен кабинет/ брой 20,00 лв    
890 Медицинско свидетелство за шофьор кат.С/Очен, УНГ, хирург, невролог, вътрешен / брой 42,00 лв    
891 Медицинско свидетелство за граждански брак /WASS , вътрешен кабинет/ брой 25,00 лв    
892 Медицинско свидетелство за училище  /Пет специализирани кабинета/ брой 15,00 лв    
893 Медицинско свидетелство за работа в чужбина брой 150,00 лв    
  HIV,WASS, очен,УНГ, хирург, невролог, АГ/уролог/, кожен, вътрешен, рентген,чревен кабинет, кръвна картина, урина, ЕКГ,Манту        
894 Медицинско свидетелство за работа в чужбина брой 180,00 лв    
  HIV,WASS, HbsAg / Гърция, Кипър/, очен,УНГ, хирург, АГ/уролог/, кожен, невролог, вътрешен, рентген,чревен кабинет, кръвна картина, урина,ЕКГ,Манту        
           
  ДЕРМАТОЛОГИЯ        
905 Превръзка брой 17,00 лв    
906 Туширане на брадавици, хлоазми и други брой 12,00 лв    
907 Биопсия брой 12,00 лв    
908 Микологично изследване брой 20,00 лв    
909 Електрокоагулация брой 40,00 лв    
           
FOTONA - ЕСТЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ      
915 4D лифтинг на лице брой 400,00 лв    
916 4D лифтинг на лице, шия и деколте брой 470,00 лв    
917 4D лифтинг на шия /деколте брой 200,00 лв    
918 Лазерен пилинг на лице брой 200,00 лв    
919 Лазерно лечение на розацея - цяло лице брой 120,00 лв    
920 Лазерно лечение на розацея - бузи брой 80,00 лв    
921 Лазерно лечение на розацея - чело/нос брой 50,00 лв    
922 Лазерно лечение на акне - цяло лице брой 120,00 лв    
923 Лазерно лечение на акне - бузи брой 80,00 лв    
924 Лазерно лечение на акне - чело брой 50,00 лв    
925 Лазерно лечение на гъбички по ноктите на ръцете и ходилата    /20 бр.нокти/ брой 120,00 лв    
926 Лазерно лечение на гъбички по ноктите на ръце или ходила               /10бр.нокти/ брой 80,00 лв    
927 Лазерно лечение на гъбички на 1 нокът брой 35,00 лв    
928 Лазерно лечение на гъбички по ноктите на 2 бр.нокти брой 50,00 лв    
929 Лазерно лечение на брадавици и образувания за 1 бр. брой 20,00 лв    
930 Лазерно лечение на ксантелазми брой 150,00 лв    
           
FOTONA - ГИНЕКОЛОГИЯ      
936 ИнконтиЛейз - 1 сеанс брой 400,00 лв    
937 ИнконтиЛейз - пакет 3 сеанса брой 1 000,00 лв    
938 ИнтимаЛейз - 1 сеанс брой 400,00 лв    
939 ИнтимаЛейз - пакет 3 сеанса брой 1 000,00 лв    
940 РеноваЛейз - 1 сеанс брой 400,00 лв    
941 РеноваЛейз - пакет -3 сеанса брой 1 000,00 лв    
942 Лазеркоагулация на цервикална ектопия брой 150,00 лв    
943 Лазераблация на кондиломи - външни брой 180,00 лв    
944 Лазераблация на кондиломи - външни и вътрешни брой 300,00 лв    
945 Левкоплакия - лазерна аблация брой 300,00 лв    
           
FOTONA - УНГ      
948 Лечение на хъркане /1 процедура/ брой 200,00 лв    
949 Лечение на хъркане /3 процедури комплект/ брой 500,00 лв    
           
ЕСТЕТИЧНА ДЕРМАТОЛОГИЯ      
Трайно обезкосмяване с eMax, Syneron -технология elos tm - DS      
951 Горна устна брой 21,00 лв    
952 Вежди брой 14,00 лв    
953 Малка брадичка брой 24,50 лв    
954 Голяма брадичка брой 42,50 лв    
955 Бузи/скули брой 45,50 лв    
956 Подмишници/аксили/ брой 45,50 лв    
957 1/2 ръка брой 105,00 лв    
958 Цели ръце брой 196,00 лв    
959 Гърди /жени/ брой 42,00 лв    
960 Триъгълник брой 56,00 лв    
961 Пубис брой 63,00 лв    
962 Подбедрици брой 196,00 лв    
963 Бедра брой 224,00 лв    
964 Цяло лице брой 126,00 лв    
965 Коремна линия брой 42,00 лв    
966 Триъгълник и пубис  брой 105,00 лв    
967 Горна устна и малка брадичка брой 42,00 лв    
968 Горна устна и голяма брадичка брой 63,00 лв    
969 Цели крака брой 336,00 лв    
970 Цели крака, триъгълник, пубис и аксили брой 470,40 лв    
971 Свободна зона 10/10 см. брой 56,00 лв    
972 Мъже /врат/ шия брой 45,50 лв    
973 Мъже / уши/ брой 21,00 лв    
974 Мъже подмишници /аксили/ брой 49,00 лв    
975 Мъже 1/2 ръка брой 175,00 лв    
976 Мъже цели ръце брой 266,00 лв    
977 Мъже /рамене брой 105,00 лв    
978 Мъже /гърди брой 175,00 лв    
979 Мъже /гръб брой 266,00 лв    
980 Мъже /корем брой 189,00 лв    
981 Мъже / бедра брой 294,00 лв    
982 Мъже / подбедрици брой 252,00 лв    
983 Мъже /цели крака брой 476,00 лв    
984 Мъже /седалище брой 105,00 лв    
           
Skin Rejuvenation - SR                                                                                                     Фотоподмладяване с eMax, Syneron -технология elos tm       
985 Лице брой 119,00 лв    
986 Други зони брой 2.45лв/импулс    
987 Пигментно петно брой 2.45лв/импулс    
988 Капиляри брой 2.45лв/импулс    
989 Стрии брой 2.45лв/импулс    
990 Пакет 5 SR процедури за цяло лице брой 476,00 лв    
Skin Tightening - ST                                                                                                                                                            Стягане и лифтинг на кожата с eMax, Syneron       
991 Цяло лице брой 126,00 лв    
992 Цяло лице - пакет 5 ST процедури брой 483,00 лв    
993 Слепоочие / пачи крак брой 38,50 лв    
994 Слепоочие / пачи крак - пакет 5 ST процедури брой 140,00 лв    
995 Шия брой 73,50 лв    
996 Малко деколте брой 42,00 лв    
997 Малко деколте - пакет 5 ST процедури брой 133,00 лв    
998 Голямо деколте брой 98,00 лв    
999 Голямо деколте - пакет 5 ST процедури брой 308,00 лв    
1000 Лице, шия, деколте брой 168,00 лв    
1001 Лице, шия, деколте - пакет 5 ST процедури брой 532,00 лв    
1002 Свободна зона 10/15 см. брой 98,00 лв    
LV и LVA                                                                                                                                                               Премахване на капиляри и венозни разширения      
1003 Зона бедро / подбедрица брой 143,50 лв    
1004 Цял крак  брой 245,00 лв    
1005 Цели крака брой 371,00 лв    
1006 Единични капиляри и венозни разширения  брой 4.90лв/импулс    
Пилинг на кожата      
1007 Салицилова к-на, пирувикова к-на, трихлороцетна к-на, гликолова к-на и др. брой 60,00 лв    
1008 Пакет пилинг 5 процедури брой 300,00 лв    
1009 Пилинг на очния контур брой 95,00 лв    
Филъри - попълване на бръчки      
1010 Teosyal ® Deep Lines 27 G брой 375,00 лв    
1011 Teosyal ® First Lines  брой 225,00 лв    
1012 Teosyal ® Global Action 30 G брой 375,00 лв    
1013 Teosyal ® Meso брой 225,00 лв    
1014 Teosyal ® Tuch Up 30 G брой 225,00 лв    
1015 Teosyal ® Kiss брой 375,00 лв    
1016 Teosyal ® Ultra Deep брой 375,00 лв    
1017 Stylage M  брой 360,00 лв    
1018 Stylage M + Lidocain брой 370,00 лв    
1019 Hyaluronica 2 брой 280,00 лв    
1020 Hyaluronica - Meso lift брой 130,00 лв    
1021 Teosyal Kiss Pure sense брой 390,00 лв    
1022 Teosyal RHA 2 - 1ml брой 400,00 лв    
1023 Teosyal RHA 3 - 1ml брой 425,00 лв    
1024 Teosyal RHA 4 - 1ml брой 450,00 лв    
1025 Teosyal RHA 1 - 1ml брой 370,00 лв    
1026 Plasmolift - лице брой 120,00 лв    
1027 Plasmolift - лице, шия и деколте брой 160,00 лв    
1028 Teosyal Ultimate - 3ml брой 700,00 лв    
1029 Филър Stylage L брой 390,00 лв    
1030 Redensity II - 1ml брой 375,00 лв    
1031 White in - 1ml брой 60,00 лв    
1032 Dermaheal HSR 2.5ml брой 95,00 лв    
1033 Dermaheal SR 2.5ml брой 85,00 лв    
1034 Dermaheal HL 2.5ml брой 60,00 лв    
1035 Dermaheal LL 5ml брой 120,00 лв    
1036 Neauvia HydroDeluxe брой 160,00 лв    
1037 Neauvia Stimulate LV брой 375,00 лв    
1038 Princess Volume брой 375,00 лв    
1039 Happy lift брой 1 200,00 лв    
1040 Filorga meso 1.5ml брой 100,00 лв    
1041 Filorga meso 3ml брой 200,00 лв    
1042 PQAge 1ml брой 70,00 лв    
1043 PQAge 3ml брой 120,00 лв    
1044 RRS HA 1.5ml + Silisorg 1.5ml брой 130,00 лв    
1045 LFL мезоконци - линейни /1 брой/ брой 20,00 лв    
1046 LFL мезоконци - спирални /1 брой/ брой 20,00 лв    
1047 Barb II - 90mm, 150mm /1брой/ брой 80,00 лв    
1048 Meso Juvederm visage - 5ml брой 240,00 лв    
1049 Meso Juvederm visage - 2.5ml брой 120,00 лв    
1050 Aqualix - 2ml брой 150,00 лв    
1051 Aqualix - 8ml брой 220,00 лв    
1052 Ellance S - 1ml брой 450,00 лв    
1053 Ellance S - 0.5ml брой 360,00 лв    
1054 Ellance M - 1ml брой 560,00 лв    
           
ЦЕНОВА ЛИСТА НА ПРОДУКТИ ЗА МЕЗОТЕРАПИЯ      
1060 Продукт IDEBAE брой 120,00лв/2ml    
1061 Продукт IDEBAE  брой 180,00лв/3ml    
1062 Продукт IDEBAE  брой 240,00лв/4ml    
1063 Продукт IDEBAE  брой 300,00лв/5ml    
1064 Продукт IDEBAE  брой 360,00лв/6ml    
1065 Продукт REVITAL CELLUFORM  брой 75,00лв/10ml    
1066 Продукт REVITAL TONIC  брой 90,00лв/10ml    
1067 Продукт WHITE EYES брой 75,00лв    
1068 Teos. Redensity I - 1ml брой 200,00 лв    
1069 Teos. Redensity I - 3ml брой 400,00 лв    
1073 Други лифтинг процедури  /за ед./ брой 10,00 лв    
1075 Мезотерапия с колаген брой 50,00 лв    
           
ЛОКАЛИЗИРАНИ МАСТНИ НАТРУПВАНИЯ      
1077 Revital Celluform брой 10.00 лв/ml    
           
ОНКОГИНЕКОЛОГИЯ      
1085 Първичен преглед от хабилитирано лице брой 50,00 лв    
1086 УЗД брой 40,00 лв    
1087 Пакет 1 - преглед и УЗД брой 70,00 лв    
1088 Пакет 2 - преглед и колпоскопия брой 70,00 лв    
1089 Пакет 3 - преглед, УЗД и колпоскопия брой 90,00 лв    
1090 Пакет 4 - преглед, колпоскопия и цитонамазка брой 82,00 лв    
1091 Пакет 5 - преглед, УЗД, колпоскопия и цитонамазка брой 100,00 лв    
1092 Колпоскопия с прицелна биопсия брой 70,00 лв    
1093 Хистологично изследване / едно блокче/ брой 28,00 лв    
           
  КОМФОРТНИ УСЛОВИЯ ЗА ПАЦИЕНТИ ПО НЗОК, НА СВОБОДЕН ПРИЕМ И ЗА ПРИДРУЖИТЕЛИ        
1 Подобрени битови условия  ден 120,00 лв    
2 Потребителска такса за лица с Направление № 7 по НЗОК ден 5,80 лв    
3 Придружител - леглоден в стаята на пациента ден 40,00 лв    
  СКЪПОСТРУВАЩИ КОНСУМАТИВИ, КОИТО НЗОК НЕ ЗАПЛАЩА        
  ХИРУРГИЯ        
4 Платно за конвенционална операция на първична или следоперативна херния в зависимост от големината на дефекта или вида на платното брой 250,00 лв.    
5 Степели / клипси за 1 брой брой 9,00 лв.    
6 Троакар брой 100,00 лв.    
7 Стерилни полиетиленови ръкави за глава на камера за 1 бр. брой 8,00 лв.    
  ОРТОПЕДИЯ        
8 За артроскопски шев на менискус брой 80,00 лв.    
9 Джет лаваж брой 200,00 лв.    
  АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ        
10 Щпатула PK брой 630,00 лв.    
11 Резервен граспер (само челюсти)  брой 850,00 лв.    
12 Троакар брой 100,00 лв.    
13 Кътинг форцепс брой 750,00 лв.    
  ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛУГИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ПАЦИЕНТИ ПО НЗОК         
  Избор на лекар/екип в АВИС МЕДИКА         
№ на КП АКУШЕРСТВО И ГИНЕКОЛОГИЯ        
5 Раждане  брой 900 850  
4.1 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания до 13 г.с. вкл. брой 185 170  
4.2 Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания над 13 г.с. брой 360 280  
2 Интензивни грижи при бременност с реализиран риск брой 150 800  
1 Стационарни грижи при бременност с повишен риск преди 36 г.с. брой 100 400  
160 Нерадикално отстраняване на матката брой 900 1100  
162 Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи брой 900 770  
3 Оперативни процедури за задържане на бременност след хабитуални (поне два) аборта и/или многоплодна бременност и/или инвитро оплождане и/или състояние след операция на маточната шийка (конизация, ампутация или трахелектомия) брой 190 150  
163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи  брой 165 330  
164 Корекция на тазовата (перинеалната) статика и/или на незадържане на урината при жената  брой 550 806  
165 Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход брой 380 460  
166 Корекция на проходимост и възстановяване на анатомия при жената брой 570 650  
169 Интензивно лечение на интра- и постапартални усложнение, довели до шок  брой 770 1500  
170 Интензивно лечение на интра- и постапартални усложнение, довели до шок с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването брой 900 6800  
АПр          
25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия брой 150 58  
           
  ХИРУРГИЯ        
171 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години брой 900 2800  
172 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години брой 900 4650  
173 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица над 18 години брой 700 1780  
174 Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност при лица под 18 години брой 700 2670  
175 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица над 18 години брой 900 2600  
176 Оперативни процедури на тънки и дебели черва, включително при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност при лица под 18 години брой 900 3975  
177 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица над 18 години брой 900 1100  
178 Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност при лица под 18 години брой 900 1725  
179 Оперативни процедури върху апендикс брой 480 650  
180 Хирургични интервенции за затваряне на стома брой 900 650  
181 Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство брой 600 500  
182 Оперативни процедури при хернии брой 900 650  
183 Оперативни процедури при хернии с инкарцерация брой 650 700  
184 Конвенционална холецистектомия брой 650 1150  
185 Лапароскопска холецистектомия брой 650 950  
186 Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища брой 850 2300  
188 Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест брой 900 1450  
190 Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох със среден обем и сложност брой 850 1820  
191.1 Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години брой 600 1000  
191.2 Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години брой 600 1500  
192 Оперативни интервенции при диабетно стъпало без съдово реконструктивни операции брой 480 1200  
193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии T1-4, N0-2, M0 брой 500 1300  
194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия брой 400 300  
195 Оперативно лечение при остър перитонит брой 900 2200  
196 Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси брой 600 1500  
197 Консервативно лечение при остри коремни заболявания брой 125 750  
158 Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани  брой 280 550  
199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени новообразувания брой 280 550  
199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици - доброкачествени новообразувания брой 280 305  
202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези със среден  обем и сложност брой 800 800  
АПр   брой      
11 Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика брой 150 91  
34 Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт брой 150 120  
25 Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия брой 100 58  
26 Амбулаторни хирургични процедури брой 100 90  
           
  ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ        
208 Консервативно поведение при леки и среднотежки черепно-мозъчни травми брой 285 400  
210 Периферни и черепно-мозъчни нерви (екстракраниална част) - оперативно лечение брой 100 800  
217 Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник брой 300 2050  
218 Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става брой 800 1257  
219 Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност брой 200 910  
159 Артоскопски процедури в областта на скелето-мускулната система брой 200 700  
220 Големи оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник брой 200 1000  
222 Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горен крайник брой 150 460  
АПр   брой      
22 Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник брой 100 193  
23 Малки оперативни процедури на таза и долния крайник брой 100 256  
24 Малки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система брой 600 144  
26 Амбулаторни хирургични процедури брой 100 90  
           
  УНГ        
136 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с много голям обем и сложност  - Аденоидектомия брой 900 2950  
137 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото с голям обем и сложност  - Аденоидектомия брой 900 1500  
138 Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност  - Аденоидектомия брой 400 650  
140 Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести брой 225 150  
225 Хирургично лечение в лицево-челюстната област с много голям обем и сложност брой 500 1000  
226 Оперативно  лечение в лицево-челюстната област с голям обем и сложност брой 450 705  
227 Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност брой 200 863  
228 Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията брой 225 500  
229 Консервативно лечение при хирургични заболявания на лицево-челюстната област брой 225 300  
230 Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област брой 450 900  
АПр   брой      
18 Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност брой 200 250  
           
  ГАСТРОЕНТЕРОЛОГИЯ         
68,1 Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт при лица над 18 години брой 150 400  
69,1 Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт при лица над 18 години брой 150 600  
71,1 Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво при лица над 18 години брой 150 400  
           
           
Информация за административни услуги, предоставяни от  
МБАЛ "АВИС МЕДИКА" ООД  
           
№ по ред Наименование на услугата Необходими документи Срок на издаване Такса    за издаване  
 
1 Писмено съобщение за раждане Заявление от ЕСГРАОН в рамките на престоя в ЛЗ -  
2 Писмено съобщение за смърт ИЗ на пациента деня на смъртта  -  
3 Приемане на заявление/декларация с нотариално заверен подпис за припознаване на дете Заявление от ЕСГРАОН в рамките на престоя в ЛЗ -  
4 Издаване на болничен лист от лекуващите лекари и ЛКК ЛАК в деня на изписване на пациента от ЛЗ -  
5 Издаване на дубликат на болничен лист ЛАК няма 12,00 лв  
6 Издаване на медицинска документация - медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, епикризи и др. ИЗ на пациента няма -  
7 Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно лечебно заведение за болнична помощ в друго ИЗ на пациента до превеждане на пациента -  
8 Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебното заведение  ИЗ на пациента в деня на изписване на пациента от ЛЗ -  
9 Предоставяне на здравна информация от ЛЗ, отнасяща се до здравословното състояние на пациента, вкл. копия от медицинските документи ИЗ на пациента няма 0.10лв/стр. А4 формат копирни услуги  
10 Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен, вкл. със здравна информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицински документи Документ, удостоверяващ родствената връзка няма -