ДКЦ Авис Медика

Запишете час за преглед

гр. Плевен, ул. Коста Х. Пакев №7

0888 508 049

064/ 90 90 90 064/ 90 90 91

МБАЛ Авис Медика

Болнично настаняване

гр. Плевен, парк Кайлъка, м. Стражата

0886 901 980

064/ 90 90 92 064/ 90 90 93

Болница за рехабилитация и продължително лечение

област Плевен, с. Тученица

064 90 90 99