В кабинета по Неврохирургични болести на “ДКЦ - Авис Медика“ се

извършват първични и контролни прегледи на пациенти със заболявания на

периферна и централна нервна система – увреждане на черепномозъчни

нерви, неврити, невралгии, полиневропатии, дискови хернии, хронични болки

в гръбначния стълб, пациенти с мозъчни и гръбначномозъчни тумори,

пациенти след преживяни травми на глава и гръбначен стълб. 

За нуждите на

диагностиката се използва съвременна апаратура – ядреномагнитен резонанс,

скенер, ЕМГ, както и широките възможности на клиничната лаборатория.