Иновативен метод за анестезия представиха в "Авис Медика"

Иновативен метод за анестезия представиха в "Авис Медика"

В средата на месец юни в МБАЛ Авис-Медика; гр. Плевен се проведе
курс, организиран от Отделението по Анестезиология и Интензивно Лечение на
тема:Регионални анестетични техники и Ропивакаин. Присъстваха анестезиолози от
Плевен, Велико Търново и Габрово. Основен лектор и модератор беше Д-р Дорина
Методиева, завеждащ ОАИЛ в МБАЛ Авис Медика.
Направиха се демонстрации на периферни нервни блокади под ултразвуков
контрол, една от най-съвременните техники за провеждане на анестезия и осигуряване
на качествено следоперативно обезболяване.
При нарастващата тенденция за увеличаване на придружаващата хронична патология и
алергични прояви това е възможност за щадящ и безболков периоперативен период,
използва се минимално количество медикаменти, тъй като те се инжектират прицелно
около съответния нерв под директен визуален контрол. Това осигурява стабилни
жизнени показатели, възможност за контакт с пациента по време на операцията и
свежда нежеланите странични реакции до минимум.
Идеята е да се провеждането на подобни курсове да стане традиция.
От фирма B.BRAUN бяха предоставени мостри на новите игли за нервни блокади
STIMUPLEX ULTRA 360, които позволяват детайлна визуализация по време на
преминаване през тъканите и достигане на таргетния нерв.Показан беше ефектът на
локалния анестетик Ропивакаин в различни оперативни интервенции. Портативен
ултразвуков апарат BENQ T3300, презентиран на IX Национална конференция за
изследване и лечение на болката през м. Юни в гр. Хисаря беше осигурен от фирма
ГЛОБАЛМЕД С ЕООД.