С 40% ПО-МАЛКО ОБЛЪЧВАНЕ ПРИ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА БЯЛ ДРОБ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19

С 40% ПО-МАЛКО ОБЛЪЧВАНЕ ПРИ ИЗСЛЕДВАНИЯТА НА БЯЛ ДРОБ НА ПАЦИЕНТИ С COVID-19

 

  В сътрудничество с фирмата Gеneral Electric нашият скенер беше снабден с най-новата платформа на компанията, с възможност за автоматично обновяване на всички програми. Водещата придобивка е възможността за нискодозово скениране на белия дроб, с което се намалява облъчването с около 40%. Това предимство ще бъде много важно и във възстановителния период след преболедуване от COVID-19, когато пациентите ще се налага да правят по-чести скенеграфски изследвания поради развитието на сраствания в белия дроб. Новият софтуер позволява обработка на образите, без влошаване на качеството. 

С началото на втората вълна на пандемията рязко се увеличи броят на скенеграфските изследвания на белите дробове, тъй като тази методика е основна в диагностичния процес на заболяването. През последния месец през скенера на ДКЦ „АВИС-Медика“ са преминали около 1000 пациенти за изследване на бял дроб, което е около 5 пъти повече от средното натоварване през останалите месеци. Отчита се значителен брой на двустранна вирусна пневмония, като преобладават леките и среднотежките случаи, по-често при мъже във възрастовата група 35-50г. Броят на възрастните пациенти е по-малък, но при тях преобладават по-тежките форми на засягане.

Характерните скенеграфски промени се визуализират на около 12-тия ден от появата на симптоматика, като основните клинични белези са свързани с повишена температура (над 38С), кашлица и различен по тежест задух. Засягането на белия дроб претърпява обратно развитие в различна степен за около 5 седмици, но това е строго индивидуално.

  Компютърната томография (скенерът) е основен метод за установяване на последиците от заболяването, като много световни източници съобщават за различна по степен фиброза в късните стадии. Всичко това налага промяна в протоколите за скениране на белите дробове, като е ясно, че пациентите ще преминават през многократни контролни КТ изследвания.