В отделението по Неонатология се провежда най-съвременна профилактика, диагностика лечение на новородени деца:

 -качествена първична реанимация на високорискови новородени

- съвременни грижи за здрави и рискови новородени

- апаратна вентилация

- късно проследяване и лечение на преждевременно родени  и деца от други рискови групи

- програма за ранна диагностика на вродена глухота при всички новородени деца

- неинвазивен мониторинг на неонатална жълтеница – кожна билирубинометрия

- възможност за консервативно и инвазивно лечение на неонатална жълтеница

- програма за обучение на бъдещи майки "Първи грижи за моето бебе"

- прием на новородени без отделяне от майката

 - скрининг за критични кардиопатии с пулсоксиметрия

Отделението по "Неонатология" е разположено на 2 етаж на болницата, заедно с Родилно отделение. То се състои от 2 сектора:

- Сектор за здрави деца на децентрализиран принцип "Майка/Дете"

- Сектор за деца с повишен риск

Отделението е оборудвано със съвременна апаратура / кувьози, апарат за обдишване, монитори, фотолампи, инфузионна техника/ и е сертифицирано като второ ниво компетентност.

 

Отделението е в тясна връзка с всички останали клинични звена на многопрофилната болница и ползва консултативна помощ от висококфалифицирани специалисти – детски кардиолог, ортопед, хирург, УНГ специалист, кинезитерапевт.

В отделението са създадени удобства за майките, които именно в този период получават първите си знания за поддържането на хигиената на бебето и за техниката на кърмене.

Първите ваксини на  Вашето дете се правят тук.

В отделението се работи по програми за обучение на бъдещи майки "Първи грижи за моето бебе". Приемът на новородени е подчинен на принципа за неотделяне на майката от детето й.

Приоритет на отделението е подкрепа и стимулиране на кърменето.