Обявяваме СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

Обявяваме СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ - СПЕЦИАЛИЗАНТИ

В  МБАЛ „АВИС МЕДИКА” ООД – гр. Плевен – 2023год.

На основание чл.17, ал.1 от  Наредба № 1/22.01 2015 г. за придобиване на специалност в системата на Здравеопазването МБАЛ „ АВИС МЕДИКА” ООД – Плевен обявява следните свободни длъжности за лекар – специализант в лечебното заведение:

  1. Лекар, специализант по Обща и клинична патология

Желаещите да станат част от екипа на МБАЛ „АВИС МЕДИКА” ООД – гр. Плевен следва да представят следните документи:

  1. Заявление – свободен текст
  2. Автобиография
  3. Диплома за завършено висше медицинско образование – копие
  4. Удостоверение от БЛС
  5. Копие на документ за самоличност

Състезателеният бал на кандидатите за длъжността лекар специализант се формира като сбор от:

-       средният успех от следването и от държавните изпити – с коефициент 1

-       оценките по учебните дисциплини, съответстващи, включващи или най-близки до специалността, за която се кандидатства – с коефициент 1

-       резултатът от проверка на познанията на кандидата по специалността, за която кандидатства – с коефициент 1

-       другите умения и компетенции, необходими за заемането на длъжността- социални, организационни, компютърни, езикови и др. – с коефициент 2

 

Документите следва да бъдат представени лично в срок от 1 месец от публикуване на обявлението – до 20.12.2023год. в сградата на МБАЛ „АВИС МЕДИКА”, парк „Кайлъка”,стая 113 – Счетоводство, всеки работен ден от 09.00 до 17.00 часа.

След приключването на приема на документите кандидатите ще бъдат поканени за събеседване с комисия и Управителя на болницата.