Революционна технология за реконструкция на изображението с Deep Learning - технология на General El

Революционна технология за реконструкция на изображението с Deep Learning - технология на General El

Модерната технология за значително подобряване на магнитно резонансните изображения използва съвременен алгоритъм (AIR™ Recon DL), обучен чрез анализ на над 10 000 изображения и използва голяма платформа за изкуствен интелект на GE - Edison™ AI. Това позволява подобряването на чистота на изображението с около 60%. Преди ерата на изкуствения интелект, намесата на лаборанта при въвеждане на параметри за реконструкция на образите имаше огромно значение за качеството на изображението. Чрез този софтуер проблемът се решава качествено и количествено. Изкуственият интелект следи и коригира голям брой параметри като ги оптимизира до получаване на съвършено изображение за кратко време. По този начин специалистите веднага могат да поставят точна диагноза. Трудните случаи се диагностицират по-лесно от всякога, което означава, че може да се помогне на повече пациенти, особено тези, които имат най-голяма нужда.

AIR™ Recon DL позволява общото време на изследването да се намали с 50 и повече процента, което е съществено предимство за хората с клаустрофобия. Новата технология е сравнително по-тиха, с което се подобрява комфорта при протичането на изследването.

Тази иновация е сравнително нова в медицинската практика и вече достъпна в ДКЦ „АВИС Медика“ - град Плевен. С въвеждането на най-високите стандарти в областта на образната диагностика, „АВИС Медика “ продължава стремежа си да предоставя на своите пациенти най-добрите и най-съвременните възможности за диагностика.

Здравето Ви е в сигурни ръце!