content

Получаване на информация за болни и свиждане

Информация за болни се получава на телефон 064/90-90-92 и 064/90-90-93.

Свиждане – понеделник до събота 17.00 – 17.30 ч.
Свиждане – неделя 10.00 – 11.30 ч.
Ежедневнно получаване на сведения за пациентите от близките 12.30 – 13.30 ч