content

Прием в болницата

Болница МБАЛ „АВИС МЕДИКА” има сключен договор с НЗОК.

За да постъпите на лечение по клинични пътеки в МБАЛ „АВИС МЕДИКА” трябва да сте здравноосигурен и трябва да ви се издаде направление за хоспитализация. Това може да направи както личният лекар (лекарят по дентална медицина), така и лекарят специалист или лекаря в диагностично-консултативния блок на нашата болница, ако са налице индикации за лечение в болнични условия и ако имате заболяване, включено в клинична пътека. Направлението е валидно 30 дни до прегледа в диагностично-консултативния блок на болницата. При липса на капацитет за планова хоспитализация в болницата се изготвя листа на чакащи. В листата се включват всички пациенти, които следва да постъпят на лечение в болницата, с изключение на спешните случаи. Здравноосигурените, включени в листата, получават пореден номер и дата за постъпване в болница.

Ако при постъпване за лечение при нас имате изследвания, които са ви направени в извънболничната медицинска помощ те могат да бъдат използвани. Ако лекуващият лекар прецени, че те не са достатъчни, не ви връща за нови изследвания, а ги извършва в болницата.

При постъпване пациентите са длъжни да носят със себе си: лична карта, чехли, кърпи, тоалетни принадлежности, бельо.

За всеки ден болнично лечение в нашата болница заплащате само потребителска такса в размер на 2% от минималната работна заплата. Ако се налага да се лекувате в болница повече от 10 дни за една година,не заплащате потребителска такса за престоя си след десетия ден. Не дължите потребителска такса за лечението си в болница и ако имате заболяване, включено в Списъка на освободените от потребителска такса лица.

Списъкът е публикуван на интернет страницата на НЗОК- www.nhif.bg, рубрика „Национален рамков договор”, подлинк „Приложения към НРД”.

Лечението по клинична пътека включва до два контролни прегледа след изписването ви от болничното заведение.

Трябва да предоставите издадената от болницата епикриза на личния си лекар, защото той ще продължи да наблюдава здравословното ни състояние.